IMG_2906.jpg

אריאל לילי

 

אריאל לילי כהן

6 ביוני  1998 – חיפה

אריאל לילי כהן נולדה בשישי לדצמבר בשנת 1988 בחיפה (ישראל) והיא השלישית משלושה אחים. אביה, דריוס כהן היה סוכן המוסד לשעבר ואימה נועה אבנר היא סוכנת בכירה של השב"כ, שירות הביטחון הישראלי. אריאל הייתה בעבר אחת מהאריות (חיילת) של מג"ב, משמר הגבול הישראלי בירושלים. במבחנים של כישורי למידה היא השיגה ציון אי-קיו גבוה. מאז יום הולדתה השישה עשר, היא נרשמה לצוות מיוחד של "גאונים" עם המשימה לפתור בעיות בדרכים לא שגרתיות. עם הצוות שלה היא לקחה חלק במספר פעולות צבאיות "חשאיות", חיה חיים רבים באחד.

המסע הזה החל בשנת 2014 לפני המלחמה האחרונה נגד עזה. זו עבודתה של קבוצת חברים, אשר הפכה תוך מספר חודשים, לאחד מהצוותים הטובים ביותר של המוסד. 

היא כרגע משרתת מחוץ לגבולות המדינה בחיפוש מתמשך אחר אויביה של הדמוקרטיה, אויביה של מדינת ישראל.

the image isn.t in connections with Ariel Lilli Cohen. And don't represent the real identity of the author.